لینک مستقیم|طراحی شبکه کامپیوتری در شبیه ساز opnet|

opnet,شبیه سازی,شبکهطراحی شبکه کامپیوتری در شبیه ساز opnet|41006821|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان طراحی شبکه کامپیوتری در شبیه ساز opnet را مشاهده می نمایید.

آموزش در 11صفحه بصورت تصویری و مرحله به مرحله شامل ایجاد تحقیق جدید، پیکربندی، اجرا و مشاهده نتایج نشان داده شده است.