لینک مستقیم|فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس - Die Cutting|

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس - Die Cutting|50630142|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس - Die Cutting را مشاهده می نمایید.

فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی فصل طراحی قالب سنبه و ماتریس


فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.


فصل چهاردهم شامل 8 فیلم آموزشی تقریبا به مدت 100 دقیقه میباشد.